2. nóvember 2020

Skólastarf 3. - 17. nóvember

Skólastarf 3. - 17. nóvember

Á morgun, þriðjudaginn 3. nóvember, hefjum við skólastarf eftir breyttum og hertum sóttvarnareglum. Aðgerðirnar eru til og með 17. nóvember eða 11 nemendadaga.

Nemendur í 1. – 4. bekk eru undanþegnir grímuskyldu og fjarlægðartakmörkunum og getum við því boðið þeim upp á nokkurn veginn hefðbundið skólastarf þessa daga.

Nemendur í 5. – 10. bekk þurfa að fara eftir 2 metra reglunni eða bera grímu annars. Þar sem ekki er hægt að bjóða upp á 2 metra inni í hefðbundinni kennslustofu og ekki hægt að bjóða börnum upp á að sitja allan daginn í sama rými með grímu skiptum við hverjum árgangi upp í tvo eða þrjá hópa sem mæta í tvo og hálfa klukkustund á dag. Umsjónarkennarar senda hópaskiptingu síðar í dag á foreldra/forráðmenn. Algjör grímuskylda er hjá nemendum í 5. – 10. bekk í sameiginlegum rýmum svo sem á göngum og þegar gengið er inn í skólann. Við biðjum foreldra um að sjá til þess að nemendur mæti með grímu í skólann á morgun og alla daga á meðan á þessu ástandi varir.

Nánara skipulag:

1. – 4. bekkur. Hefðbundin kennsla samkvæmt stundaskrá. Ekki verður boðið upp á íþróttir né sund en íþróttakennarar verða með annars konar hreyfingu inni eða úti. Frímínútur og hádegismatur á mismunandi tímum svo hópar blandist ekki. Hefðbundinn hádegismatur frá Skólamat í hádeginu.

Frístund: Getum boðið upp á frístund fyrir alla hópa í sitthvoru rýminu til kl. 15.30. Vinsamlega virðið þessi tímamörk til 17. nóvember.

5. – 10. bekkur. Hópar A og C mæta kl. 8:30 til 11:00 fyrri vikuna. Hópur B mætir kl. 11:30 – 14:00 fyrri vikuna. Við breytum svo um helgina og Hópur B kemur þá kl. 8:30 og hópar A og C kl. 11:30.

Skólamatur: Nemendur sem eru í áskrift fá mat á sal skólans eins og venjulega. Nemendur í 5. - 10. bekk fá innpakkaða máltíð sem þeir taka með sér heim eftir kennslu kl. 11 eða 14.

-----------------------------------

Tomorrow, Tuesday 3 November, we will start school according to changed and stricter infection control rules. The activities are until November 17 or 11 student days.

Students in 1st - 4th grade are exempt from the obligation to wear masks and distance restrictions, and we can therefore offer them traditional school work these days.

Students in 5th - 10th grade must follow the 2 meter rule or wear a mask. Since it is not possible to offer 2 meters inside a traditional classroom and it is not possible to offer children to sit all day in the same room with a mask, we divide each class into two or three groups that meet for two and a half hours each day. Teachers will send a group division later today to parents / guardians. Students in 5th - 10th grade are obliged to wear masks in common areas such as corridors and when entering the school. We ask parents to make sure that students come to school with a mask tomorrow and every day during this situation.

Further organization:

1st - 4th grade. Traditional teaching according to schedule. No sports or swimming will be offered, but sports teachers will have other types of exercise indoors or outdoors. Recess and lunch at different times so groups do not mix. Traditional lunch from Skólamat for lunch.

Frístund: We can offer Frístund for all groups in separate rooms until 15.30. Please respect this time until November 17th.

5th - 10th grade. Groups A and C meet at 8:30 to 11:00 the first week. Group B will meet at 11:30 to 14:00 on the second week. We switch on the weekend and group B will arrive at 8:30 and groups A and C at 11:30.

School meals: Students who are subscribed receive food in the school hall as usual. Students in 5th - 10th grade receive a wrapped meal which they take home after class at 11 or 14.

---------------------

Jutro, wtorek 3-go listopada zaczynamy pracę szkoły po zmienionych zaostrzeniach epidemiologicznych. Zaostrzenia obowiązują do 17-go listopada czyli 11 dni nauki w szkole.

Uczniowie klas 1-4 są wyłączeni z obowiązku używania masek i zachowania dystansu, więc jesteśmy w stanie zapewnić im prawie normalny tryb nauczania w szkole.

Uczniowie klas 5-10 są zobowiązani do zachowania dystansu lub noszenia masek. Ponieważ nie jest możliwe zachowanie 2 m odległości w klasach oraz nie możemy pozwolić uczniom na przebywanie w maskach cały dzień w jednym pomieszczeniu każdy rocznik został podzielony na 2-3 grupy, które będą przychodzić do szkoły na 2,5 godz dziennie. Niedługo wychowawcy klas wyślą rodzicom/opiekunom podział na grupy. Całkowity nakaz używania masek obowiązuje uczniów klas 5-10 w pomieszczeniach wspólnego użytku, na korytarzach oraz przy wejściu do szkoły. Prosimy rodziców o zaopatrzenie dzieci w maski jutro i przez cały okres obowiązywania zaostrzeń.

Szczegółowe podziały:

klasy 1-4

Normalny plan zajęć. Zajęcia sportowe i basen nie obędą się ale nauczyciele wychowania fizycznego będą zapewniali dzieciom ruch w sali lub na zewnątrz. Przerwy i obiad będą w różnych godzinach, żeby zapobiec mieszaniu się grup. Normalny obiad ze Skólamat w południe.

Świetlica:

Możemy zapewnić świetlicę dla każdej grupy w innym pomieszczeniu do godz 15:30. Prosimy o przestrzeganie tych ram godzinowych do 17 listopada.

Klasy 5-10

Grupy A i C przychodzą o godz 8:30 do godz 11 w pierwszym tygodniu. Grupa B przychodzi na godz 11:30 do godz 14 w pierwszym tygodniu. Po weekendzie godziny zostaną zamienione i grupa B przychodzi na godz 8:30 a grupy A i C na godz 11:30

Skólamatur:

Uczniowie, którzy mają wykupione obiady dostaną posiłki na jadalni tak jak zwykle. Uczniowie klas 5-10 dostaną zapakowany obiad, który zabierają ze sobą do domu po zajęciach o godz 11 lub 14.

Hnetur

Myndirnar sýna dæmi um hnetur eða mat sem inniheldur hnetur. Þær geta leynst í ýmsum öðrum matvörum.

  • Reykjanesbær
  • Heimili og skóli
  • Foreldrafélag Akurskóla