Sjálfsmat

Skipulag innra mats í Akurskóla byggir á grunnskólalögum og aðalnámskrá grunnskóla.

Mat á starfi skóla hefur þann tilgang að tryggja að réttindi barna og ungmenna séu virt og þau fái þá menntun og þjónustu sem þeim ber samkvæmt lögum. Mat á skólastarfi er tvíþætt: Annars vegar er um að ræða mat sem skólar framkvæma sjálfir og er hér kallað innra mat. Hins vegar er um að ræða mat sem utanaðkomandi aðili vinnur á vegum sveitarfélags, ráðuneytis mennta- og menningarmála eða annarra aðila og er nefnt ytra mat. 

Markmið mats og eftirlits er einkum þríþætt. Í fyrsta lagi að fylgjast með að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskráa. Í öðru lagi að auka gæði skólastarfsins og stuðla að umbótum, tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum. Í þriðja lagi að veita upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun.

Sjálfsmatsáætlun er sett upp til þriggja ára í senn og er síðan birt á heimasíðu skólans. Áætlun hvers árs er yfirfarin að hausti og kynnt á starfsmannafundi.

Sjálfsmatsáætlun 2018-2021 kemur inn haustið 2018.

Stjórnendur fylgja eftir sjálfsmatsáætlun, aðstoða við fyrirlögn kannana, vinna úr niðurstöðum þeirra og sjá til þess að kynna niðurstöður fyrir starfsmönnum, nemendum, foreldrum og birta þær á heimasíðu.

Niðurstöður sjálfsmats 2019-2020

Sjálfsmatsskýrsla Akurskóla 2019-2020. Birt í júní 2020. 

Umbótaáæltun 2020-2021

Niðurstöður sjálfsmats 2018-2019

Sjálfsmatsskýrsla Akurskóla 2018-2019. Birt í ágúst 2019

Umbótaáætlun 2019-2020

Niðurstöður sjálfsmats 2017-2018

Sjálfsmatsskýrsla Akurskóla 2017-2018. Birt 15. júní 2018

Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2018-2019. Birt í október 2018

Niðurstöður sjálfsmats og ytra mats 2016-2017

Skýrsla Menntamálstofnunnar um ytra mat á Akurskóla haustið 2016

Sjálfsmatsskýrsla Akurskóla 2016-2017. Birt 25. júní 2017

Umbótaáætlun í kjölfar ytra mats

Umbótaáætlun Akurskóla fyrir skólaárið 2017-2018

Niðurstöður sjálfsmats 2015-2016

Sjálfsmatsskýrsla 2015-2016 - birt 23. júní 2016 - PDF skjal eða Flettibók á netinu

Niðurstöður sjálfsmats 2014-2015

Sjálfsmatsskýrsla 2014-2015 - birt 22. júní 2015

Niðurstöður sjálfsmats 2013-2014

Sjálfsmatsskýrsla 2013-2014 - birt 23. júní 2014

  • Reykjanesbær
  • Heimili og skóli
  • Foreldrafélag Akurskóla