Viðbrögð gegn einelti

Eyðublað - Tilkynning til skóla vegna gruns um einelti.

Í Akurskóla leggjum við áherslu á að allir starfsmenn og nemendur séu meðvitaðir um hvað einelti er, hvernig það birtist og hvernig við samræmum viðbrögð við því. Einelti er ekki liðið undir neinum kringumstæðum og flokkast sem brot á skólareglum. Allt starfsfólk skólans þarf að vera vakandi fyrir líkamlegri, andlegri og félagslegri velferð nemenda. 

Hvað er einelti?

 • Einelti er niðurlægjandi áreitni eða ofbeldi, líkamlegt eða andlegt sem stýrt er af einstaklingi eða hópi hvort heldur sem er rafrænt eða augliti til auglitis og beinist að einstaklingi sem ekki tekst að verja sig.
 • Rafrænt einelti t.d. niðrandi SMS-skilaboð, ummæli á samskiptasíðum og tölvupóstar.
 • Einelti felur í sér að einstaklingur er tekinn fyrir með síendurtekinni stríðni, látbragði, niðrandi ummælum og sögusögnum, andlegri kúgun, hótunum af ýmsu tagi, líkamlegri misbeitingu, félagslegri höfnun eða markvissri útskúfun.

Meðferð eineltismála

Ef grunur vaknar um einelti fer eftirfarandi ferli í gang:

 • Umsjónarkennari eða námsráðgjafi tekur viðtal við þolanda. Í öllum tilfellum er forráðamaður/-menn barnsins upplýstur um gang mála.
 • Ef staðfastur grunur liggur fyrir um einelti er tilvísun til eineltisteymis fyllt út af umsjónarkennara, námsráðgjafa eða forráðamönnum. Í kjölfarið setur eineltisteymið eftirfarandi ferli í gang: Eineltisteymi tekur einstaklingsviðtöl við gerenda/-ur. Notast er við eyðublað með stöðluðum spurningum. Í lok viðtals eiga gerendur að koma með hugmyndir að bættum samskiptaleiðum.
 • Geranda/-um er gefinn kostur á að greina foreldrum frá viðtalinu áður en teymið hefur samband heim. Aldrei líður meira en tveir sólarhringar frá viðtali og þangað til haft er samband heim.
 • Umsjónarkennurum málsaðila ásamt öllu starfsfólki er upplýst um stöðu mála og beðið um að fylgjast vel með þeim sem að málinu koma. Ef þau verða vitni að einhverju óeðlilegu eiga þau að skerast í leikinn og upplýsa eineltisteymi.
 • Framhaldsviðtöl fara fram einni til tveimur vikum síðar við þolanda og geranda/-ur þar sem farið er yfir stöðuna.
 • Framhaldsviðtal fer fram viku síðar bæði við þolanda og geranda/-um þar sem staðan er metin.
 • Námsráðgjafi vinnur hópastarf með þolanda og geranda/-um ef þörf er á til að bæta samskipti og líðan.

Ef ofantaldar aðgerðir bera ekki árangur þarf að:

 • Vísa málinu til nemendaverndarráðs.
 • Kalla aftur til foreldra geranda/gerenda.
 • Kalla aftur til foreldra þolanda.

Forvörn gegn einelti

 • Góður bekkjarbragur/skólabragur.
 • Umsjónarhópur útbýr og samþykkir bekkjarsáttmála.
 • Hópeflisleikir.
 • Reglulegir bekkjafundir.
 • Skilgreiningar á einelti ræddar við nemendur.
 • Tengslakannanir lagðar fyrir bekkina.
 • Starfsmenn sýnilegir.

Hlutverk foreldra

 • Foreldrar eru hvattir til að hafa samband við skólann verði þeir varir við eða hafi þeir grun um að eitthvert barn sé í vanda statt.
 • Foreldrar eru hvattir til að fylgjast með netnotkun barna sinna.
 • Mikilvægt er að foreldrar nemenda í umsjónarbekk stilli saman strengi og hugi að sameiginlegri velferð og líðan nemenda.

Eineltisteymi Akurskóla

Í eineltisteymi Akurskóla sitja námsráðgjafi, kennarar af yngsta stigi, miðstigi og unglingastigi ásamt þroskaþjálfa. Teymið fylgir eineltisáætlun skólans, heldur reglulega fundi, er með fræðslu um eineltismál og heldur þannig áætlun skólans lifandi. Það ber ábyrgð á framkvæmd áætlunar, heldur fundargerðir og upplýsir skólastjórnendur um gang mála sem hafa borist teyminu.

 

Teymið er ráðgefandi fyrir starfsfólk skólans, nemendur og forráðamenn.

 

 • Reykjanesbær
 • Heimili og skóli
 • Foreldrafélag Akurskóla