Deildarstjóri

Deildarstjóri hefur forystu í faglegu starfi í viðkomandi deild og fylgist með því að unnið sé í samræmi við skólanámskrá og innri markmið skólastarfsins á hverjum tíma. Deildarstjóri situr vikulega samráðsfundi með öðrum stjórnendum.

Næsti yfirmaður er skólastjóri.
Undirmenn: Starfsmenn á stiginu.

Skólastjóri getur falið deildarstjóra umsjón annarra tímabundinna verkefna í skólastarfinu svo og staðgengilshlutverk í fjarveru annarra skólastjórnenda.

Helstu verkefni:

 • Stjórnun daglegra starfa kennara.
 • Skipulag námsefnis, kennsluhátta, kennsluáætlana og námsmats.
 • Skólaþróun og stefnumörkun skólastarfsins.
 • Framkvæmd markmiða Aðal- og skólanámskrár .
 • Tekur þátt í mati á skólastarfi og annast framkvæmd ýmissa kannanna í skólanum.
 • Annast innkaup og pantanir námsefnis í samráði við aðstoðarskólastjóra.
 • Annast, ásamt aðstoðarskólastjóra, undirbúning og framkvæmd samræmdra prófa.
 • Sækir um undanþágur og sérstuðning í samræmdum prófum í samvinnu við verkefnastjóra stoðþjónustu og kennara.
 • Að annast stjórnun agamála í samráði við skólastjóra, aðstoðarskólastjóra, starfsmenn, forráðamenn og nemendur.
 • Að fylgjast með mætingum nemenda í samráði við skólastjóra, starfsmenn, forráðamenn og nemendur.
 • Að skipuleggja og stjórna undirbúningi og framkvæmd þemadaga, ferðalaga, árshátíða og félagslífs í samráði við starfsmenn skólans.
 • Stýrir Litlu- og Stóru upplestrarkeppninni.
 • Er í samstarfi við leikskóla á svæðinu og stýrir verkefninu Brúum bilið.
 • Aðstoðar nemendur, forráðamenn og starfsmenn við að finna úrræði vegna náms og/eða hegðunarörðugleika nemenda.
 • Situr í nemendaverndarráði.
 • Að halda reglulega deildarfundi og stjórna framkvæmd þeirra.
 • Að funda reglulega með öðrum stjórnendum skólans.
 • Að fylgjast með nýjungum á sviði kennsluhátta og námsefnis.
 • Útbýr skipulag á leikvöllum á skólalóð.
Hnetur

Myndirnar sýna dæmi um hnetur eða mat sem inniheldur hnetur. Þær geta leynst í ýmsum öðrum matvörum.

 • Reykjanesbær
 • Heimili og skóli
 • Foreldrafélag Akurskóla