Helstu verkefni:

 • Er ábyrgur fyrir íslenskukennslu nemenda sem hafa annað móðurmál en íslensku.
 • Að annast úrvinnslu beiðna um aukna námsaðstoð í íslensku og þjónustu við nemendur af erlendum uppruna.
 • Að bera ábyrgð á gerð einstaklingsnámskráa í íslensku í samvinnu við kennara.
 • Að aðstoða kennara við gerð einstaklingsmarkmiða í íslenskunámi.
 • Annast áætlana- og skýrslugerð vegna íslenskukennslu nýbúa.
 • Heldur utan um, skipuleggur og tekur þátt í að leggja fyrir skimanir í samstarfi við umsjónarkennara og verkefnastjóra sérkennslu.
 • Sér um að panta túlka fyrir foreldrasamtöl.
 • Önnur störf sem skólastjóri felur verkefnastjóra.

 

Verkefnastjóri Íslensku sem annað mál er Hrefna Tómasar.

Hnetur

Myndirnar sýna dæmi um hnetur eða mat sem inniheldur hnetur. Þær geta leynst í ýmsum öðrum matvörum.

 • Reykjanesbær
 • Heimili og skóli
 • Foreldrafélag Akurskóla